U bent hier:

Machtigingen

Toelichting

VeldnaamOmschrijving
Actieve valuta Toont de valuta actief staan. 
Valuta selecteerbaar Geeft aan of valuta gewijzigd mag worden bij het handmatig initiëren van een machtiging. 
Standaard valuta Geeft aan welke van de bovenstaande valuta als standaard wordt gebruikt. 
Standaard verzendtypeGeeft aan welke van de verzendopties als standaard geselecteerd staat.
Machtigingstekst wijzigbaarGeeft bij het handmatig initiëren van een machtiging aan of mailteksten gewijzigd mogen worden voordat het betaalverzoek wordt uitgestuurd.
Toegestane ip adressen Indien gewenst kunt u definiëren vanaf welk IP-adres een betaalverzoek geïnitieerd mag worden.
Standaard vervaltijd Geldigheid van het machtigingsverzoek in uren. Dit kan overschreven worden bij het initiëren van een machtiging via API en/of handmatig.
Standaard herinneringen Er kunnen geautomatiseerd herinneringen worden gestuurd. Geef het aantal uur aan nadat het machtigingsverzoek verzonden is en/of voordat het machtigingsverzoek verloopt. De herinneringen zijn ongelimiteerd.
Stuur "vervallen" mail Ja/Nee. Als een machtigingsverzoek komt te vervallen, kunnen wij geautomatiseerd een e-mail sturen om uw klant op de hoogte te stellen.
Verstuur "succes" mail Ja/Nee. Als een machtigingsverzoek succesvol getekend is, kunnen wij geautomatiseerd een e-mail sturen om uw klant op de hoogte te stellen.
Machtiging callback(s) Hier kunt u definiëren hoe wij u op de hoogte stellen van de updates omtrent een verzonden machtigingsverzoek. U kunt kiezen hoe u dit bericht wilt ontvangen. Wij kunnen u een update sturen via: Mail, API(GET/POST/PUT) of naar een (s-)FTP-server.

Vervolgens kunt u ook het moment definiëren waarop wij u een update sturen. Keuze uit: Alles, Niet afgeleverde mail, Verzendfout, Verzonden herinnering, Als verlopen, Als geslaagd, Als afgebroken en bij een Fout.
Incasso info
Betaling aamaken Ja/Nee. Als een incasso mislukt, kunnen wij geautomatiseerd een betaalverzoek sturen. 
Incasso callback(s) Hier kunt u definiëren hoe wij u op de hoogte stellen van de updates omtrent een verzonden incasso. U kunt kiezen hoe u dit bericht wilt ontvangen. Wij kunnen u een update sturen via: Mail, API(GET/POST/PUT) of naar een (s-)FTP-server.

Vervolgens kunt u ook het moment definiëren waarop wij u een update sturen. Keuze uit: Alles, Bij aanbieden van Incasso, Bij stornering, Bij niet geslaagd, Als afgebroken en bij een Fout.
Trust Guard