U bent hier:

Entiteit

Toelichting

VeldnaamOmschrijving
EntiteitssleutelLicentiesleutel voor deze entiteit. Deze sleutel is ook nodig voor gebruik van de API.
Aangemaakt Datum waarop de entiteit is aangemaakt.
Is actief Geeft aan of de entiteit geactiveerd is.
Annuleringsdatum Datum van annulering.
Moeder entiteitGeeft aan welke entiteit optreedt als 'hoofd'entiteit (indien van toepassing).
ContractnaamHandelsnaam van het bedrijf.
WeergavenaamGetoonde naam op de betaalpagina's.
Afdeling Indien van toepassing, kan er een afdeling worden ingevuld. Dit verrijkt de naam van de entiteit met de afdelingsnaam.
Standaard taal De geselecteerde taal zal ook worden gebruikt in de creëer-templates.
Standaard tijdzone Voor internationaal gebruik. De tijd wordt altijd getoond in UTC-format.
BTW nummer BTW-nummer is nodig voor correcte facturering.
Entiteit kvk nummer Kamer van Koophandel nummer van het bedrijf.
Eigen factuur In het geval er meerdere entiteiten zijn aangemaakt, worden deze allemaal gefactureerd op het hoofdaccount. Door het selecteren van "own invoice" zal het systeem een factuur aanmaken alleen voor de geselecteerde entiteit.
Debiteur nr + ref Optie om een specifiek debiteurennummer en referentie in te geven.
Hoofd e-mail adres E-mailadres voor communicatie met de contactpersoon van deze entiteit.
Factuur e-mail adres E-mailadres dat gebruikt wordt voor het toezenden van facturen (als PDF-bijlage).
Telefoonnummer Telefoonnummer van de contactpersoon van deze entiteit.
Website Domeinnaam van de website van deze entiteit. 
API actief Geeft aan of de API-functionaliteit geactiveerd is. 
Betalingsafzender
Naam e-mail afzender Dit is de naam die wordt getoond als afzender van de e-mail.
Mailadres afzender Het fysieke mailadres dat wordt getoond als afzenderadres. Voor het wijzigen van het afzenderadres, dient u contact op te nemen met ons.
SMS weergavenaam De naam die wordt getoond als afzender van de sms.
Hoofdadres
Straat en nummer Straatnaam en huisnummer.
Extra adresregel Extra regel voor aanvullende informatie.
Postcode, plaats, prov. Postcode, plaats en eventueel de provincie.
Land Het land van vestiging.
Ander postadres
Postadres
Straat en nummer Straatnaam en huisnummer van het postadres. 
Extra adresregel Extra regel voor aanvullende informatie.
Postcode, plaats, prov. Postcode, plaats en eventueel de provincie van het postadres.
Land Het land waar het postadres zich bevindt.
Wijzigen Klik hier voor het wijzigen van gegevens op de pagina.
Trust Guard