U bent hier:

2019

PBL releasenotes

JaarMaandDagCategorieTypeOmschrijving
2019 9 20 mappings nieuwe functie Op het hoofdscherm is in de licentie-check lijst ook een kolom 'Eigen mappings' toegevoegd zodat je kunt zien of een account zelf mappings heeft (groen vinkje), er mappings op hoofd- of licentieniveau zijn (grijs vinkje) of geen mappings zijn (grijs kruisje)
2019 9 20 api nieuwe functie in de API Call Log kan nu ook bekeken worden wat de resultaten waren van aanroepen voor child-accounts
2019 9 20 api nieuwe functie in de details van een API- aanroep kun je nu ook zien welke mapping werd gebruikt (zodat fouten eenvoudiger op te sporen zijn) en welk OrderID voor een geslaagde betaling werd gekoppeld.
2019 9 20 parameters nieuwe functie bij de parameters van een account (Accountinfo-> Parameters tabblad) kun je nu aangeven per parameter: Het label dat getoond moet worden (bijv: 'Voornaam gast'), de parameternaam die gebruikt moet worden (bijv: 'FirstName'), Of er wel of niet om invoer gevraagd moet worden bij het 'betaling aanmaken' scherm middels een vinkje.
2019 9 20 parameters nieuwe functie Parameters met een vaste waarde kunnen vervolgens altijd worden gebruikt in de mapping indien het een API, QR, Batch of FTP aangemaakte betaling betreft
2019 9 20 parameters nieuwe functie parameters met een invoer-verplichting kunnen worden weergegeven (en gebruikt) op het betaalscherm, het machtigingenscherm en het batch-importscherm (als input voor de mapping).
2019 9 20 parameters nieuwe functie voor automatische aanroepen van buitenaf zijn er extra systeem-parameters beschikbaar wanneer een betaling, machtiging of incasso wordt aangemaakt: [*AcceptUrl]: The URL to which the customer is directed after a successful transaction, [*DeclineUrl]: The URL to which the customer is directed after a rejected transaction, [*ErrorUrl]: The URL to which the customer is directed when an error occurs, [*ExpiredUrl]: The URL to which the customer is directed when the transaction is expired, [*FailUrl]: The URL to which the customer is directed when the transaction failed or the user clicked on 'cancel', [*HomeUrl]: The URL to which the customer is directed when he clicks on 'home'. Zodra een betaling dan is afgerond, afgebroken, afgewezen, vervallen of in geval van een fout, krijgt de klant niet onze pagina's te zien maar wordt deze direct doorgestuurd naar de url (indien ingevuld) van deze parameters
2019 7 11 templates nieuwe functie SMS berichttemplates beschikbaar. Samenstellen eigen templates voor betalingen die via SMS worden verzonden. Ook 'herinneringen', 'betaling verlopen' en 'betaling succes' sms berichten kunnen worden samengesteld.
2019 4 23 betalingen nieuwe functie dubbele API order id's toegestaan, wijzigen bestaande order-id (enkel via API). Als er al een order bestaat met een eerder gebruikt order-id en bijv. het bedrag is gewijzigd, dan wordt de oude order-id geannuleerd en gelinkt aan de nieuwe order. Opent de consument een link naar de oude order, komt deze automatisch bij de nieuwe order terecht.
2019 4 23 betaaloverzichten nieuwe functie bij een geslaagde automatische incasso wordt vanaf nu ook de gebruikte betaalmethode getoond (indien beschikbaar).
2019 4 23 betalingen nieuwe functie de beheerder kan via de tabbladen Betalingen en Machtigingen nu per veld aangeven wat door een callcenter-medewerker in het Betalingen aanmaken-scherm gewijzigd mag worden.
2019 4 23 api nieuwe functie op API-gebruiker niveau kan nu worden aangegeven wat de standaard MappingTemplate is. En bij create url is het mogelijk om aan te geven naar welke url de gebruiker wordt doorverwezen bij fouten of verlopen url.
2019 4 23 betaaloverzichten opgelost zoekvelden bij betalingen/machtigingen zoeken werden niet correct ingevuld.
2019 4 23 betalingen nieuwe functie extra logging bij verwerken van betaalresultaten en/of machtigingsresultaten.
2019 4 23 parameters opgelost [*Decimal] kan nu omgaan met zowel . als , als decimaalscheidingsteken.
2019 4 23 betalingen nieuwe functie verkorte URL-aanroep mogelijk om betaling n.a.v. QR-code aan te maken via https://spbl.eu/cpu/... ipv https://api.paybylink.com/payment/create/
2019 3 15 betalingen opgelost Sommige mailprovider blokkeren mailtjes waarin verkorte-url's worden gebruikt zoals goo.gle tinyurl of bit.ly. Om te voorkomen dat onze verkorte-URL's (zoals spbl.eu of paybyl.ink) als spam aangemerkt worden, gebruiken we vanaf nu de volledige betaal-url's bij de betaalbuttons (zowel [*PaymentButton] als [*PaymentButton(... eigen tekst ...)]).
2019 3 13 parameters nieuwe functie [*WeekDay()] deze geeft de naam van de dag van een datum terug
2019 3 13 parameters nieuwe functie [*WeekDayNumber()] deze geeft het weekdag-nummer terug (1 = maandag t/m 7 = zondag)
2019 3 13 betalingen nieuwe functie aanpassing van de URL Shortener zodat deze ook als stand alone dienst kan worden aangeboden
2019 3 13 parameters nieuwe functie het op voorhand verkorten van een url en deze meegeven bij het aanmaken van een nieuwe betaling of machtiging kan nu met de [*ShortenedUrl] parameter
2019 3 13 betaaloverzichten nieuwe functie zoekschermen aangepast voor betalingen & machtigingen waarbij je ook periodes kunt kiezen en deze worden ook bewaard in je browser-historie
2019 2 5 betalingen nieuwe functie extra keuzemogelijkheid verkorte URL
2019 2 5 berichtencentrum nieuwe functie versturen van berichten naar supportdesk of naar gebruikers
2019 2 5 betalingen nieuwe functie inschieten van negatieve bedragen. Verschijnen rood gearceerd in betalingsoverzicht
Trust Guard