U bent hier:

2015

PBL releasenotes

JaarMaandDagCategorieTypeOmschrijving
2015 12 27 batch nieuwe functie batch import status inzien en/of resultaat downloaden
2015 12 27 batch nieuwe functie inplannen batchverzending (extra 'send date / time'- velden)
2015 12 27 batch opgelost aanmaken, verwerken en verzenden van batches nu op de achtergrond
2015 12 27 talen/tijdzones opgelost bij switchen 'send type' en bij 'create payment' blijft de geselecteerde taal staan
2015 11 8 api nieuwe functie in API meegeven van ‘company name' bij aanmaken betalingen
2015 11 8 api nieuwe functie gebruikvan mapping template ( ‘*MappingTemplate’) via API
2015 11 8 batch nieuwe functie importeren van Excel batch betalingen
2015 11 8 betalingen nieuwe functie klanten kunnen zelf aangeven of en hoeveel reminders ze willen ontvangen
2015 11 8 betalingen nieuwe functie meerdere reminders op 'show payment'-scherm incl. aanvulling wel/niet verzonden
2015 11 8 betalingen nieuwe functie versturen reminder kan X uur voor de ‘expiration date’ of X uur na verzending payment
2015 11 8 look en feel nieuwe functie invoeren ‘company name’ via industrie-symbooltje achter de ‘client name’
2015 11 8 mappings nieuwe functie maken van meerdere entity-mappings met eigen namen voor gebruik op alle niveaus
2015 11 8 parameters nieuwe functie per entiteit kan 1 parameter mapping als default worden ingesteld
2015 11 8 templates nieuwe functie gebruik van ‘company name' in mails, teksten en betaalinfo
2015 11 15 batch nieuwe functie bij 'import payment batch' controle toegevoegd of ‘Expiration date’ in de toekomst ligt
2015 11 15 batch nieuwe functie bij 'import payment batch' melding 'no mappings available' + create button
2015 11 15 batch nieuwe functie bij 'import payment batch' melding 'no payment methods available' + create button
2015 11 15 batch opgelost bij batch import ‘Expiration date’ toegevoegd en veldvolgorde aangepast
2015 11 15 betalingen nieuwe functie bij 'create payment' controle toegevoegd of ‘Expiration date’ in de toekomst ligt
2015 11 15 betalingen nieuwe functie bij 'create payment' melding 'no mappings available' + create button
2015 11 15 betalingen nieuwe functie bij 'create payment' melding 'no payment methods available' + create button
2015 11 15 mappings nieuwe functie bij mappings tonen importresultaat van: ‘Total rows in file:’ en ‘Successfully processed’
2015 11 15 mappings nieuwe functie bij mapping-scherm een pijltje naar beneden knop
2015 11 15 mappings opgelost bij mappings worden standaardwaarden ingevuld, wanneer niet aanwezig in Excelsheet
2015 11 15 pricing en facturatie opgelost bug opgelost bij invullen partner-pricing
2015 11 27 partners/resellers nieuwe functie contactpagina linken via de partner instellingen
2015 11 27 PSPs en betaalmethoden nieuwe functie from parent'- weergave bij PSP settings
2015 10 4 valuta/bedragen nieuwe functie op entity-niveau kan merchant zelf valuta kiezen die op licentie-niveau beschikbaar zijn
2015 10 4 valuta/bedragen nieuwe functie op licentie-niveau kan partner zelf valuta kiezen die op partner-niveau zijn aangezet
2015 10 4 valuta/bedragen nieuwe functie op partner-niveau kan partner PayByLink vragen valuta aan of uit te zetten
2015 10 17 gebruikers/rechten opgelost change'-knop nu alleen beschikbaar op basis van rechten
2015 10 17 globaal nieuwe functie geïntegreerde help (vraagtekentjes die doorlinken naar de handleiding)
2015 10 17 look en feel opgelost name & e-mail adres sender, sms display name verplaatst naar 'global info' tabblad
2015 10 17 look en feel opgelost website geen verplicht veld op 'entity' pagina
2015 10 17 partners/resellers nieuwe functie nieuw partner-menu alleen zichtbaar voor partner-beheerders
2015 10 17 partners/resellers nieuwe functie overerven mail-templates/scherm-teksten met 4 niveaus (partner, licentie, parent-entity, entity)
2015 10 17 partners/resellers nieuwe functie overerven van 'pricing' op partnerniveau
2015 10 17 partners/resellers nieuwe functie overnemen defaults van partnerniveau op payment-tabblad
2015 10 17 partners/resellers opgelost look & feel PaySquare inclusief instellingen
2015 9 7 betalingen opgelost zelf instellen van de default expiration time: in uren met een maximum van 9999 uur
2015 9 7 betalingen opgelost zelf instellen van de default reminder time: aantal uren voor het vervallen van de betaallink
2015 9 7 partners/resellers nieuwe functie op partnerniveau bepalen van rechten van een gebruiker met entity-edit rechten
2015 9 7 partners/resellers nieuwe functie op partnerniveau entiteitsrechten beheer door admin/partner-admin
2015 9 7 talen/tijdzones nieuwe functie bijaanmaken betaling automatisch gebruik van taal, vervaldatum en tijdzone
2015 9 7 talen/tijdzones nieuwe functie op entiteitsniveau instellen/aanpassen tijdzones/standaardtaal (van licentieniveau)
2015 9 7 talen/tijdzones nieuwe functie op licentieniveau instellen/aanpassen tijdzones/standaardtaal (van partnerniveau)
2015 9 7 talen/tijdzones nieuwe functie op partnernviveau instellen van tijdzones en standaardtaal
2015 9 7 talen/tijdzones nieuwe functie opslag en vertoning van juiste tijdzone bij alle datumvelden
2015 9 24 api opgelost API verbeterd en aangepast t.b.v. ‘CreatePaymentUrl’
2015 9 24 betaalrapportage nieuwe functie in de payment-rapportage wordt getoond welke gebruiker welke betaling volgt
2015 9 24 betaalrapportage nieuwe functie in de payment-rapportage wordt getoond wie de betaling heeft aangemaakt
2015 9 24 betalingen nieuwe functie default reminder time' voor wel/niet versturen + aantal uren voor vervallen van de betaallink
2015 9 24 betalingen nieuwe functie bij elke payment wordt bijgehouden wie deze heeft aangemaakt
2015 9 24 betalingen nieuwe functie extra terugkoppeling betaalstatus aan het e-mailadres medewerker
2015 9 24 betalingen nieuwe functie medewerkers ontvangen bericht dat e-mail niet afgeleverd kan worden
2015 9 24 betalingen nieuwe functie met 'create & follow' wordt de betaallink aangemaakt en verloop transactie getoond
2015 9 24 betalingen nieuwe functie met 'create' wordt e-mail/sms+betaallink aangemaakt. Terug naar een leeg scherm
2015 9 24 betalingen nieuwe functie transactiedownload
2015 9 24 betalingen nieuwe functie via een vink 'keep me posted' kan een gebruiker de betaling en statuswijzigingen volgen
2015 9 24 betalingen opgelost velden 'reply-email' en 'sms-name' verplaatst naar entity-scherm
2015 9 24 betalingen opgelost voorkomen van betalingen met dezelfde referentie (dubbele betalingen)
2015 9 24 gebruikers/rechten nieuwe functie gesloten slotje' bij entity-tab als indicatie dat tab niet gewijzigd kan worden
2015 9 24 gebruikers/rechten nieuwe functie open slotje' bij andere tabs als indicatie dat deze tabs gewijzigd kunnen worden
2015 9 24 gebruikers/rechten nieuwe functie instellen autorisaties door medewerker
2015 9 24 gebruikers/rechten nieuwe functie tonen 'last login' datum in menu 'users
2015 9 24 globaal nieuwe functie minimaal iedere 60 dagen verplicht nieuw wachtwoord kiezen
2015 9 24 globaal nieuwe functie nieuwe wachtwoordeisen
2015 9 24 look en feel nieuwe functie nieuwe user-tab licht rood op als er geen user gekoppeld is
2015 9 24 look en feel nieuwe functie standaard tonen nieuw aangemaakte entiteit bij nieuwe user-tab
2015 9 24 look en feel opgelost beter ingedeeld partnerscherm
2015 9 24 look en feel opgelost diverse aanpassingen en bugfixes
2015 9 24 look en feel opgelost ongebruikte velden 'maximaal aantal entiteiten' en 'maximaal aantal users' verwijderd
2015 9 24 parameters nieuwe functie opname van parameter “[*CallbackMessage]” in 'callback result mail' templates
2015 9 24 parameters nieuwe functie parameter “[*CallbackMessage]”. Geeft status aan
2015 9 24 parameters opgelost parameter [*PartnerPortalUrl] voor portal URL-gebruik in mails
2015 9 24 partners/resellers nieuwe functie eigen default templates voor merchants/entititeiten op partnerniveau
2015 9 24 partners/resellers nieuwe functie scheiding van merchant en partnerfuncties in apart partnerniveau
2015 9 24 partners/resellers nieuwe functie SMTP-instellingen per partner
2015 9 24 partners/resellers opgelost op partnerniveau afschermmogelijkheid entity-scherm
2015 9 24 partners/resellers opgelost partner invoice rapport met download mogelijkheid van gegevens per maand
2015 9 24 pricing en facturatie nieuwe functie standaardprijzen instellen door partners
2015 9 24 pricing en facturatie opgelost facturen nu op basis van licentie-staffels
2015 9 24 pricing en facturatie opgelost veld 'expiration date' wordt 'cancellation date' (na deze datum geen facturatie)
2015 9 24 pricing en facturatie opgelost veld 'is active' wordt 'Active' (Y/N). N= tijdelijk geen gebruik, maar wel facturatie
2015 9 24 QR-code nieuwe functie aanmaken QR-code met betaallink en testpagina
2015 9 24 talen/tijdzones opgelost gebruik van de taal van de entiteit
2015 9 24 templates nieuwe functie gebruik van screentekst 'callback result mail' voor de 'keep me posted' mails
2015 9 24 valuta/bedragen nieuwe functie EDCC functionaliteit ingebouwd
2015 9 24 valuta/bedragen nieuwe functie EDCC gegevens beschikbaar in downloads
2015 9 24 valuta/bedragen nieuwe functie EDCC icoon toegevoegd voor bedrag
2015 9 24 valuta/bedragen nieuwe functie EDCC rapportage/dashboard in Euro
2015 9 24 valuta/bedragen nieuwe functie pop-up met EDCC-tab toont origineel bedrag, nieuwe valuta, bedrag, omrekenkoers, tijd
2015 7 12 pricing en facturatie nieuwe functie beschikbaarheid kosten aangemaakte entity/api + staffel
2015 7 12 PSPs en betaalmethoden nieuwe functie bij aanmaken betaling keuze uit betaalmethode
2015 7 12 PSPs en betaalmethoden nieuwe functie een PSP of betaalmethode die op partnerniveau wordt uitgezet is niet meer beschikbaar
2015 7 12 PSPs en betaalmethoden nieuwe functie op entiteitsniveau alleen invullen van actieve PSP's/betaalmethoden
2015 7 12 PSPs en betaalmethoden nieuwe functie op partnerniveau bepaling van PSP's en betaalmethoden binnen die PSP's
2015 6 14 templates nieuwe functie instellen 'font family' en 'font size
2015 6 14 templates nieuwe functie standaard mail-template toegevoegd (werkt met gekozen kleuren)
2015 6 14 templates opgelost afmetingen logo image max. 75 px hoog (automatische aanpassing indien deze hoger is)
2015 6 14 templates opgelost dynamisch testen van look & feel templates (gekozen kleuren zijn direct zichtbaar)
2015 6 14 templates opgelost image1 en image2 max. 750 px breed (automatische aanpassing, indien deze breder zijn)
2015 6 14 templates opgelost instellen van kleuren mail- en betaalpagina-templates. CSS lay-outs zijn komen te vervallen
2015 5 16 api nieuwe functie aanvinken API bij Entity + controle bij gebruik van API of vink aan staat
2015 5 16 api nieuwe functie API username moet uniek zijn (eerste suggestie met unieke sleutel)
2015 5 16 betaalrapportage opgelost tekst in payment report tabel blijft op 1 regel en afgebroken met … wel volledig doorzoekbaar
2015 5 16 betalingen nieuwe functie extra status 'send error' toegevoegd, bij betaling die niet kon worden verzonden
2015 5 16 betalingen opgelost bij herverzenden betaling kan telnr (bij) sms of mailadres (bij mail) aangepast worden
2015 5 16 gebruikers/rechten nieuwe functie entity 'aan' of 'uit' zetten door de 'IsActive' functie
2015 5 16 gebruikers/rechten nieuwe functie kopiëren van teksten/mailtemplates op basis van toegangsrechten
2015 5 16 gebruikers/rechten opgelost alleen gebruikers die betalingen mogen aanmaken, mogen ook herverzenden
2015 5 16 globaal opgelost kleine wijzigingen in layout doorgevoerd bij wachtwoord-velden
2015 5 16 look en feel opgelost bij partner/licentie wordt tekst afgebroken indien te lang
2015 5 16 look en feel opgelost verbetering van het wisselen van tabbladen
2015 5 16 look en feel opgelost vele kleine andere aanpassingen voor betere look en feel
2015 5 16 pricing en facturatie nieuwe functie eenmalige kosten en eenmalige kortingen alleen op de eerste factuur van een pricing-periode
2015 5 16 pricing en facturatie nieuwe functie beheer 'own invoice' alleen door een admin of partnerbeheerder
2015 5 16 pricing en facturatie nieuwe functie op partner/licentieniveau instellen eenmalige korting en beschrijving
2015 5 16 pricing en facturatie nieuwe functie op partner/licentieniveau instellen staffels per entiteit, API of payment
2015 5 16 pricing en facturatie nieuwe functie op partner/licentieniveau instellen structurele en eenmalige kosten en beschrijving
2015 5 16 pricing en facturatie nieuwe functie staffelen prijs-per-entiteit op basis van 'entity' of 'parent entity
2015 5 16 pricing en facturatie opgelost opnieuw genereren facturen
2015 5 16 PSPs en betaalmethoden nieuwe functie geselecteerde betaalmethoden blijven bewaard bij switch tussen mail en sms
2015 5 16 QR-code nieuwe functie QR-code wordt alleen getoond op start-betaalscherm
2015 5 16 sms nieuwe functie opslag SMS bericht in database bij sms-logs
2015 5 16 sms opgelost aanpassen SMS tekst
2015 5 16 templates nieuwe functie invoer van eigen templates door partners
2015 4 18 betaalrapportage nieuwe functie Created’ kolom toegevoegd en de EntityName beperkt tot max. 25 karakters
2015 4 18 betaalrapportage nieuwe functie [*entityname] gewijzigd naar [*entitydisplayname]
2015 4 18 betaalrapportage nieuwe functie payment logo naast bedrag (indien succes)
2015 4 18 betaalrapportage nieuwe functie zoeken op betaalmethode
2015 4 18 betaalrapportage opgelost betaalmethode beschikbaar in rapportage en kan gebruikt worden in de selectie
2015 4 18 betaalrapportage opgelost gebruik van ingevulde data bij 'period' om te zoeken in 'aanmaakdatum' en in 'betaaldatum
2015 4 18 betaalrapportage opgelost create date verwijderd
2015 4 18 betaalrapportage opgelost expiration date => aantal dagen, minder dan 1 dag = x hour
2015 4 18 betalingen nieuwe functie opslag verkorte payment-link in database
2015 4 18 betalingen opgelost de 'send-link'-knop heet nu 'create
2015 4 18 gebruikers/rechten nieuwe functie opvragen laatste 100 transacties op basis van status door beheerder
2015 4 18 globaal nieuwe functie SMS Spryng ingebouwd
2015 4 18 look en feel nieuwe functie knoppen beheerder oranje kleur. Andere knoppen blauw, grijs of rood.
2015 4 18 look en feel nieuwe functie linkselectie via icoon bij betaling met don't-send optie
2015 4 18 look en feel opgelost watermerk met het woord 'Test' ter indicatie van betaling in de testomgeving
2015 4 18 QR-code nieuwe functie QR-code op betaalpagina toegevoegd onder de tekst 'Pay mobile""
2015 4 18 templates nieuwe functie copy-functie templates/screen (top-down model -> Partner -> Licentie -> Parent Entity -> Entity)
2015 4 18 templates opgelost [*entityname] gewijzigd naar [*EntityDisplayName] in mailteksten
2015 3 12 globaal nieuwe functie kleuraanpassing test- en productie-omgeving naar lichtblauw
2015 3 12 look en feel nieuwe functie kleuraanpassing mails naar lichtblauw
2015 3 16 look en feel nieuwe functie preview betaalpagina laat header, body, footer, button en link styles zien
2015 3 16 look en feel nieuwe functie preview-link mailtemplate met parameter en entity-waarden
2015 3 16 look en feel opgelost gebruikte afbeeldingen op entity- en partnerniveau direct zichtbaar
2015 3 16 parameters nieuwe functie parameter [*ExpirationTime]
2015 3 16 parameters opgelost alle parameters die Ingenico teruggeeft worden gebruikt in de SHA-berekening
2015 3 21 betalingen nieuwe functie uploaden PDF-bijlage (max. 1MB).
2015 3 21 gebruikers/rechten nieuwe functie inloggen als een bestaande gebruiker
2015 3 21 gebruikers/rechten nieuwe functie instellen afzender e-mailadres op partner/entity niveau alleen door administrator
2015 3 21 gebruikers/rechten nieuwe functie waarschuwing wanneer een gebruiker 'administrator'-rechten krijgt
2015 3 21 globaal nieuwe functie demo-company toegevoegd aan testomgeving voor onderscheid logo klant/PayByLink
2015 3 21 look en feel nieuwe functie bij klikken op 'close screen"" sluit het scherm in de meeste browsers
2015 3 21 look en feel nieuwe functie loguit-knop altijd rechtsboven beschikbaar
2015 3 21 partners/resellers nieuwe functie tonen van geselecteerde partner en licentie op basis van toegangsrechten
2015 3 21 templates nieuwe functie medewerkers kunnen mail-tekst en onderwerp van de payment mail te wijzigen
2015 3 21 templates nieuwe functie tonen van mail templates op basis van gekozen taal
2015 3 21 valuta/bedragen nieuwe functie gebruik van variabele bedragen voor een betaling
2015 2 21 gebruikers/rechten opgelost contact' aangepast naar 'user
2015 2 21 gebruikers/rechten opgelost e-mailadres slechts 1x te gebruiken als 'user
2015 2 21 gebruikers/rechten opgelost unblock knop gebruikers alleen tonen indien geblokkeerd
2015 2 21 globaal nieuwe functie nieuwe testomgeving beschikbaar via test.paybylink.com
2015 2 21 look en feel opgelost bedragen rechts uitgelijnd in payment report
2015 2 21 look en feel opgelost rechterkolom uitgelijnd op call-centerpagina
2015 2 21 parameters nieuwe functie [*PaymentMethod] en [*PspType]
2015 2 21 parameters nieuwe functie parameter-button tonen bij template-aanmaak
2015 2 21 parameters opgelost parameter-button verwijderd
2015 2 21 PSPs en betaalmethoden nieuwe functie Ingenico bericht volledig loggen in nieuwe PspPaymentResponse tabel + tonen met popup
2015 2 21 talen/tijdzones nieuwe functie toevoegen/verwijderen language
2015 2 21 templates nieuwe functie filter op 'type' en 'language' toegevoegd bij ScreenTexts + MailTemplates
2015 2 21 templates opgelost gebruik van betaalmethode als parameter in e-mail/screentekst
2015 2 21 templates opgelost gebruik van PSP als parameter in e-mail/screentekst
2015 2 21 valuta/bedragen nieuwe functie currency toevoegen/verwijderen
2015 2 21 valuta/bedragen nieuwe functie default Currency bij Entity
2015 2 21 valuta/bedragen nieuwe functie default Currency van Entity gebruiken in CreatePayment
2015 1 24 betalingen nieuwe functie callback van betaling middels e-mail of URL
2015 1 24 betalingen nieuwe functie detailinformatie betalingen beschikbaar vanaf het ‘Payment Report’ scherm
2015 1 24 gebruikers/rechten nieuwe functie ‘unblock’ knop bij gebuikers
2015 1 24 globaal nieuwe functie instellen IP-adres voor het ‘MoTo’ scherm
2015 1 24 globaal nieuwe functie vastlegging IP-adressen bij systeemwijzigingen
Trust Guard